Realdania skaber livskvalitet gennem det byggede miljø, via filantropiske aktiviteter, der har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land. Realdanias aktiviteter skal være til gavn for almenvellet.

LeadIT producerer løbende film til brug på Realdanias egne, og associerede hjemmesider, med fokus på formidling af nye og gennemførte projekter.

LeadIT gennemfører opgaverne i tæt samarbejde med Realdanias kommunikationsafdeling.