Det danske hjemmeværn står overfor løbende rekrutterings- og public relation opgaver i forhold til den danske offentlighed.

LeadIT producerer web tv reportager til brug på hjemmeværnets og hærens hjemmesider. Reportagerne medvirker til at nuancere offentlighedens opfattelse af hjemmeværnets funktioner i Danmark.

Derudover producerer LeadIT reportager og film til brug for intern kommunikation og uddannelse.

LeadIT gennemfører opgaverne i tæt samarbejde med Hjemmeværnets kommunikations afdeling.

Frank-HJV-116